top of page

PRAESIDIUM

HUIDIG PRAESIDIUM

PRAESES

JONAS FRANSEN

v. SKWURT

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

VICE-PRAESES

YONI VAN REETH

v. NEPETA

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

QUAESTOR

LIESL GEEBELEN

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

AB-ACTIS

KIM UBACHS

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

SCHACHTENMEESTER

NATHAN DE TAEYE
v. RÅSKÅL

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

SCHACHTENMEESTER

AXL MORTIER

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

SCHACHTENTEMMER

BAVO PAESEN

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

DOMINUS MORUM

TUUR CLAESSEN

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

SPORT

TOON JANSEN

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

ONTSPANNING

JARNO SCHROYEN

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

BACCHUS

ESTHER VANDENHOUDT

v. SUNE

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

VERTOR

BRENT JANSSENS

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

SCRIPTOR

ELLEN ROME

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

P.R.

JUUL KENNES

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

DUX FESTI

ZANDER FRANSEN

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

FILII

KATO KEUTGENS

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon

COMMILITONES HONORIS CAUSA

De Commilitones Honoris Causa zijn onze ereleden die een zeer bijzondere en belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onze vereniging. Ze zijn herkenbaar door de gouden eikenblaadjes op hun lint. DIP's is zijn Commilitones Honoris Causa eeuwig dankbaar!

COMMILITONES HONORIS CAUSA:

 

PATRICK VERBIST v. SCIFO

Sport 1985 - 1986

JEROEN WIJNANTS v. DUVEL

Praeses 1994 - 1995

JEROEN WIJNANTS v. DUVEL

METER & PETER

DENISE LEMMENS &

ROBERT VAN ASBROECK

Onze meter en peter verdienen deze titels vanwege hun bijzondere bekommernis om DIP's. Daarom behoren onze meter en peter tot onze speciale ereleden! Op de afbeelding dragen onze meter en peter hun meter- & peterlint.

METER & PETER:

 

DENISE LEMMENS

 

ROBERT VAN ASBROECK

UITLEG PRAESIDIUMFUNCTIES

Ons praesidium bestaat uit 15 verschillende functies die elk hun bijdrage leveren om het academiejaar te doen slagen! Hieronder even een oplijsting:

HOOGPRAESIDIUM

= Het besturende gedeelte van het praesidium. Zij leiden de algemene werking van de vereniging in goede banen.

PRAESES

= De leider/voorzitter van de vereniging. De Praeses staat aan het hoofd van de vereniging en leidt de cantussen en vergaderingen. De Praeses regelt ook de belangrijkste zaken van het verenigingsleven.

VICE-PRAESES

= De rechterhand van de praeses. De Vice-praeses helpt de Praeses in zijn taken en heeft de leiding wanneer de praeses afwezig is.

QUAESTOR

= De kasbeheerder/penningmeester. De Quaestor verzorgt de financiële boekhouding van de DIP's-kas.

AB-ACTIS

= De secretaris. De Ab-actis helpt met de boekhouding, maakt vergaderingsverslagen, schrijft brieven, houdt contact met oud-leden en stelt shiftenlijsten op.

 

LAAGPRAESIDIUM

= Het uitvoerende gedeelte van het praesidium. Zij hebben specifiekere taken en voeren uit wat het hoogpraesidium heeft bepaald.

SCHACHTENMEESTER(ES)

= De leider van de stronten en schachten. De Schachtenmeester(es) helpt de nieuwe leden doorheen hun schachtenjaar en voedt ze op tot volwaardige DIP's-leden.

SCHACHTENTEMMER/-TEMSTER

= De hulp van de schachtenmeesters/-meesteressen. De Schachtentemmer/-temster heeft een meer verzorgende en ontfermende taak.

SPORT

= De organisator van de sportieve activiteiten, zoals bowlen, schaatsen, zaalvoetbal en de skireis.

ONTSPANNING

= De organisator van de ontspannende activiteiten, zoals voordrinks, kroegentochten, DIP's-weekend en 'DIP's got Talent'.

SCRIPTOR

= De schrijver. De Scriptor schrijft creatieve tekstjes, ons magazine 'Het Spidje' en zorgt voor het drukwerk.

VERTOR

= De fotograaf. De Vertor neemt foto's op de activiteiten en voorziet culturele activiteiten zoals de quiz en lezing.

P.R.

= De 'Public Relations'-verantwoordelijke. De P.R. beheert de logo's, zorgt voor sponsors en maakt de evenementen op Facebook.

BACCHUS

= De 'drankmeester'. De Bacchus koopt materialen, voedsel en drank aan, beheert het DIP's-kot en is BOB op de cantus.

DOMINUS/DOMINA MORUM

= De zedenmeester. De Dominus/Domina Morum bedenkt een creative en gepaste straf tijdens de cantussen indien iemand de regels overtreedt.

DUX FESTI

= De feestleider. De Dux Festi organiseert en regelt alles voor de TD's en fakbars.

FILII

= De verantwoordelijke voor de studenten van 'Materiomics', een nieuwe masterrichting die we delen samen met onze broedervereniging Filii Lamberti. Ook organiseert hij/zij de verbroedering en andere activiteiten met Filii.

bottom of page