top of page

PRAESIDIUM

Huidig praesidium

HUIDIG PRAESIDIUM

Jonas

PRAESES

JONAS FRANSEN

v. SKWURT

Yoni

VICE-PRAESES

YONI VAN REETH

v. NEPETA

Liesl

QUAESTOR

LIESL GEEBELEN

Kim

AB-ACTIS

KIM UBACHS

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
Nathan

SCHACHTENMEESTER

NATHAN DE TAEYE
v. RÅSKÅL

Axl

SCHACHTENMEESTER

AXL MORTIER

Bavo

SCHACHTENTEMMER

BAVO PAESEN

Tuur

DOMINUS MORUM

TUUR CLAESSEN

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
Toon

SPORT

TOON JANSEN

Jarno

ONTSPANNING

JARNO SCHROYEN

Esther

BACCHUS

ESTHER VANDENHOUDT

v. SUNE

Brent

VERTOR

BRENT JANSSENS

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
Ellen

SCRIPTOR

ELLEN ROME

Juul

P.R.

JUUL KENNES

Zander

DUX FESTI

ZANDER FRANSEN

Kato

FILII

KATO KEUTGENS

 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
 • Facebook icoon
 • Instagram icoon
 • Mail icoon
Archief praesidia

ARCHIEF PRAESIDIA

Hier kan je het archief vinden van onze praesidia doorheen de jaren. Deze mensen hebben DIP's gemaakt tot wat het de dag van vandaag is.

Honoris Causa

HONORIS CAUSA

De Honoris Causa zijn onze ereleden die een zeer bijzondere en belangrijke bijdrage hebben geleverd aan onze vereniging. Ze zijn herkenbaar door de gouden eikenblaadjes op hun lint. DIP's is zijn Honoris Causa eeuwig dankbaar!

HONORIS CAUSA:

PATRICK VERBIST v. SCIFO

Sport 1985 - 1986

JEROEN WIJNANTS v. DUVEL

Praeses 1994 - 1995

Honoris Causa.png
Honoris Causa.png
DIPS x Galabal-204.jpg

JEROEN WIJNANTS v. DUVEL

Meter & peter

METER & PETER

12885916_1151317868246383_2393581805108574169_o.jpg

DENISE LEMMENS &

ROBBERT VAN ASBROECK

Onze meter en peter verdienen deze titels vanwege hun bijzondere bekommernis om DIP's. Daarom behoren onze meter en peter tot onze speciale ereleden! Op de afbeelding dragen onze meter en peter hun meter- & peterlint.

METER & PETER:

DENISE LEMMENS

 

ROBBERT VAN ASBROECK

Uitleg praesidiumfuncties

UITLEG PRAESIDIUMFUNCTIES

Ons praesidium bestaat uit 15 verschillende functies die elk hun bijdrage leveren om het academiejaar te doen slagen! Hieronder even een oplijsting:

HOOGPRAESIDIUM

= Het besturende gedeelte van het praesidium. Zij leiden de algemene werking van de vereniging in goede banen.

PRAESES

= De leider/voorzitter van de vereniging. De Praeses staat aan het hoofd van de vereniging en leidt de cantussen en vergaderingen. De Praeses regelt ook de belangrijkste zaken van het verenigingsleven.

VICE-PRAESES

= De rechterhand van de praeses. De Vice-praeses helpt de Praeses in zijn taken en heeft de leiding wanneer de praeses afwezig is.

QUAESTOR

= De kasbeheerder/penningmeester. De Quaestor verzorgt de financiële boekhouding van de DIP's-kas.

AB-ACTIS

= De secretaris. De Ab-actis helpt met de boekhouding, maakt vergaderingsverslagen, schrijft brieven, houdt contact met oud-leden en stelt shiftenlijsten op.

 

LAAGPRAESIDIUM

= Het uitvoerende gedeelte van het praesidium. Zij hebben specifiekere taken en voeren uit wat het hoogpraesidium heeft bepaald.

SCHACHTENMEESTER(ES)

= De leider van de stronten en schachten. De Schachtenmeester(es) helpt de nieuwe leden doorheen hun schachtenjaar en voedt ze op tot volwaardige DIP's-leden.

SCHACHTENTEMMER/-TEMSTER

= De hulp van de schachtenmeesters/-meesteressen. De Schachtentemmer/-temster heeft een meer verzorgende en ontfermende taak.

SPORT

= De organisator van de sportieve activiteiten, zoals bowlen, schaatsen, zaalvoetbal en de skireis.

ONTSPANNING

= De organisator van de ontspannende activiteiten, zoals voordrinks, kroegentochten, DIP's-weekend en 'DIP's got Talent'.

SCRIPTOR

= De schrijver. De Scriptor schrijft creatieve tekstjes, ons magazine 'Het Spidje' en zorgt voor het drukwerk.

VERTOR

= De fotograaf. De Vertor neemt foto's op de activiteiten en voorziet culturele activiteiten zoals de quiz en lezing.

P.R.

= De 'Public Relations'-verantwoordelijke. De P.R. beheert de logo's, zorgt voor sponsors en maakt de evenementen op Facebook.

BACCHUS

= De 'drankmeester'. De Bacchus koopt materialen, voedsel en drank aan, beheert het DIP's-kot en is BOB op de cantus.

DOMINUS/DOMINA MORUM

= De zedenmeester. De Dominus/Domina Morum bedenkt een creative en gepaste straf tijdens de cantussen indien iemand de regels overtreedt.

DUX FESTI

= De feestleider. De Dux Festi organiseert en regelt alles voor de TD's en fakbars.

FILII

= De verantwoordelijke voor de studenten van 'Materiomics', een nieuwe masterrichting die we delen samen met onze broedervereniging Filii Lamberti. Ook organiseert hij/zij de verbroedering en andere activiteiten met Filii.

bottom of page